Շերտերի նստեցում

Մետաղական շերտի նստեցում` պղինձ, լատուն, նիկել, արծաթ, ոսկի: